ברוכים הבאים אל Tamar - מערכת לבנייה, ניהול ובקרת תכנית עבודה מקושרת תקציב ברשויות מקומיות.
  
מערכת ייחודית זו נשענת על תהליך מתודולוגי מקורי, מרכזת את התהליך המורכב של עבודת המטה להכנת תכנית עבודה ברשות מקומית. 

המערכת מאפשרת לבצע בנייה, עדכון ובקרת תכנית עבודה עירונית בתהליך מתוקשב באופן מלא. כל גורמי התכנון ברשות, הרלוונטיים לתהליך, מנהלים באמצעות המערכת,  באופן סימולטני, את משימות תכנית העבודה. המשתמשים נבדלים זה מזה ברמות ההרשאה בהתאם למיקומם במבנה הארגוני. 

למערכת 3 מודולים:
  • מודול תכנון - להזנה פירוט ותיעדוף משימות תכנית העבודה השנתית תוך קביעת תוצרים מדידים לכל אחת מהן
  • מודול דיווח ביצוע - לדיווח על סטטוס ביצוע משימות תכנית העבודה
  • מודול BI  - לבקרת תכנון וביצוע יעיל של התכנית
המערכת מאפשרת לרשות המקומית להפיק באמצעותה באופן קל ונוח את ספר תכנית העבודה השנתי, המסתמך למעשה על טבלאות היסוד והמשתנים  שמוזנית ונערכים  באמצעותה.

מערכת Tamar היחידה מסוגה המופעלת במגזר המוניציפלי בישראל,  זוכה לשבחים  ומיושמת הלכה למעשה בערים ובמועצות בישראל.

פרטים נוספים באתר החברה